HTML

Pratite nas Virtualni prikaz

Email

info@flek.ba

KONTAKT ADMINISTRACIJA

035 360 760

OPERATIVNI CENTAR

035 247 350

Fizička Zaštita

ODJEL FIZIČKE ZAŠTITE

Agencija Flek d.o.o. Tuzla ima ukupno zaposlenih 337 zaštitara certificiranih za obavljanje poslova fizičke zaštitte imovine i lica.


Poslove fizičke zaštite obavljaju certificirani zaštitari tako što neposredno preduzimaju Zakonom dopuštene mjere i radnje radi sprječavanja i otkrivanja štetnih pojava i protupravnih radnji koje mogu nanijeti štete imovini i ljudima tj. bliska je zaštita ljudi i imovine od uništenja, oštećenja, krađe i drugih oblika opasnog štetnog djelovanja na zdravlje i život ljudi, odnosno na imovinu.

FIZIČKA ZAŠTITA LICA, OBJEKATA I STVARI

1.ZAŠTITARI – ČUVARI

Ovdje se radi o najčešćem obliku usluge zaštitarstva, koja snažno ovisi od osposobljenosti i obrazovanosti zaštitara, njihovoj opremi i logistici agencije.

U ovlaštenja zaštitara pripada pravo na utvrđivanje identiteta one osobe, koja ulazi tj. izlazi iz štićene zgrade ili područja, provjera osoba ili vozila na ulazu odnosno izlazu iz čuvanog područja, odstranjenje osoba iz čuvanog prostora ili zgrade, koje ometaju

propisani rad i mir, zabrana pristupa za neovlaštene osobe u čuvane objekte ili čuvana područja, zaustavljanje osoba koje su u području ili zgradi koja se čuva, otkrivene u počinjenju kaznenog djela i predaja takvih policiji kao i druge usluge zaštitarstva, koje su u skladu sa Zakonom o zaštiti ljudi i imovine u Bosni i Hercegovini. Kod fizičke zaštite se u našoj agenciji usmjerava pažnja prije svega na to: da su pripadnici obezbjeđenja odgovarajuće opremljeni uniformom ili primjerenim civilnim odjelom, službenom iskaznicom izdatom od nadležnog MUP-a i najmodernijim tehničkim pomagalima koja su potrebna za izvršavanje zaštitarskih usluga u skladu s kodeksom u zaštitarstvu i s odredbama Zakona o zaštiti ljudi i imovine, a u skladu s BiH i Evropskim standardima, koji zahtjevaju kako funkcionalnost, tako i kvalitetnu vizuelnu predodžbu zaštitara.

2.REDARSKE USLUGE

Agencija Flek ima dugogodišnje iskustvo u obezbjeđenju javnih manifestacija kao što su kulturne, sportske, privredne, festivalske, sajamske idr. Shodno procjeni javnog skupa i uz saglasnost Policije, Agencija Flek angažuje određeni broj pripadnika fizičkog obezbjeđenja koji su osposobljeni za pružanje ovakvih usluga sa svom pripadajućom opremom neophodnom za pružanje ovakvih usluga te sačinjava plan obezbjeđenja javnog skupa koji precizno određuje i konkretizuje zadatke za svaki slučaj obezbjeđenja uz procjenu situacije na terenu.

3.VIP PRATNJA I BLISKA ZAŠTITA LICA U MJESTU I POKRETU (BODY GUARD)

Pripadnik fizičkog obezbjeđenja, pratilac (bodyguard) u skladu sa zakonom preduzima određene mjere za otkrivanje štetnih pojava i protivpravnih radnji, koje narušavaju dostojanstvo ličnosti ili ugrožavaju fizički integritet ličnosti koja se štiti. Agencija Flek u poslovima bodyguard angažuje posebno obučene pripadnike fizičkog obezbjeđenja sa svom pripadajućom opremom neophodnom za pružanje ovakvih usluga. Bodyguard obezbjeđuju određene ličnosti u svim prilikama: kada se one kreću pješice, automobilom ili drugim prijevoznim sredstvom, kada borave u određenim objektima, prilikom raznih putovanja u zemlji ili inostranstvu ili prisustvovanja određenim svečanostima, političkim skupovima, javnim manifestacijama, itd.

4. OSIGURANJE PRIJEVOZA, PRATNJE I PRIJENOSA NOVCA, VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRAGOCJENOSTI (TRANSPORT NOVCA VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRAGOCJENOSTI)

Usluge zaštite transporta novca i vrijednosnih pošiljki Agencija Flek vrši sa specijalnim blindiranim vozilom koje ispunjava uvjete za prijevoz dragocjenosti, specijalno dizajniranim bezbjednosnim koferom – sigurnosnim spremnikom opremljenim elektrohemijskom zaštitom (bojenje novca) i drugim vidovima tehničke zaštite tako da sprečava nasilno otvaranje i otuđenje sadržaja i posadom koju čine vozač i najmanje dva naoružana zaštitara, koji su certificirani od strane FMUP-a u skladu sa članom 12 Zakona o agencijama za zaštitu ljudi i imovine (Sl.novine Federacije BiH 78/08)

5. POSLOVI INTERVENCIJE U SLUČAJU AKTIVIRANJA ALARMNOG SISTEMA

Intervencija je obavezno postupanje u slučaju aktiviranja alarma ili po prijavi u štićenom objektu, prostoru ili mjestu koje se sastoji od neposrednog dolaska intervencije u objekt, prostor ili mjesto u kojem je aktiviran alarmni sistem radi utvrđivanja razloga aktiviranja ili otklanjanja kvarova na postavljenom alarmnom sistemu. Intervenciju obavljaju najmanje dva naoružana certificirana i uniformisana zaštitara i koriste označena vozila naše Agencije. Interventni tim obavlja poslove fizičke zaštite u skladu sa Pravilnikom o sadržaju, obavezama i načinu obavljanja radnji koje poduzima čuvar, upotrebi vatrenog oružja i fizičke sile tokom obavljanja poslova fizičke zaštite ljudi i imovine (Sl.novine Federacije BiH 92/14).

0 0

Vaša sigurnost je naša briga

Kontaktirajte nas
logosHome.png