HTML

Pratite nas Virtualni prikaz

Email

info@flek.ba

KONTAKT ADMINISTRACIJA

035 360 760

OPERATIVNI CENTAR

035 247 350

Vatrodojavna Zaštita

Vatrodojavni sistem Vam je potreban koliko i sam objekat. Jedna neugašena cigareta može imati nesagledive posljedice u smislu života ljudi i materijalnih dobara.

Statistički podaci o požarima i požarnim štetama upozoravaju da se požar ne događa samo drugima. Najveći broj požara događa se u domaćinstvima i na mjestima na kojima boravi i djeluje puno ljudi. Požar često nije uočen dovoljno rano pa ima razarajuće djelovanje. Poduzete preventivne mjere značajno smanjuju opasnost od nastajanja požara i stradanja ljudi i poželjno je osloniti se na sistem detekcije i dojave opasnosti od požara ili isticanja plina.

Zakon o zaštiti od požara i prateći pravilnici ne određuju precizno u koje se objekte mora ugraditi sistem za dojavu požara. No, sve je više vlasnika poslovnih objekata koji ih ugrađuju neovisno o zakonskim obavezama jer su svjesni višestruke koristi koje donose. Svaki ugrađeni sistem za dojavu požarau poslovnim objektu podliježe zakonu – za njega je potrebno izraditi projektnu dokumentaciju, ispitivati ga i redovito ga održavati.

Ponudu uređaja za vatrodojavne sisteme ograničili smo na kanadski DSC, italijanski Bentel i britanski Fire Class, sve tri članice najveće svjetske korporacije za proizvodnju uređaja elektronske tehničke zaštite Tyco International.

Razlikujemo dvije osnovne grupacije u tehnologiji vatrodojavnme zaštite I to:

  1. Konvencionalni vatrodojavni sistemi, predviđeni su za rezidencijalne I javne objekte manjih površinskih i tehnoloških kapaciteta, a mogu se integrisati sa protuprovalnim  i drugim sistemima tehničke zaštite.
  2. Adresabilni vatrodojavni sistemi, su elektronički sklopovi kojima se tretiraju veći i veliki javni i privredni objekti.

Sistemi za dojavu požara su elektronički sistemi koji samostalno, bez intervencije čovjeka, otkrivaju i dojavljuju požar u objektima. Sastavni dijelovi sistema za dojavu požara su detektori, vatrodojavne barijere, centralne jedinice za obradu, te uređaji za signalizaciju, automatizaciju i dojavu požara. Detektori i barijere su najvažniji dio sistema za dojavu požara jer o brzini detekcije ponajprije ovisi brzina reakcije na pojavu požara i njegov konačni ishod. Razlikujemo optičke detektore dima, temperature, CO, propan/butan i druge vrste detektora. Vrijeme razvoja požara može trajati relativno dugo, ovisno o gorivosti materijala unutar prostora te je važno odabrati detektor koji će omogućiti otkrivanje požara u najranijoj mogućoj fazi, jer se time smanjuju štete uzrokovane požarom.

Budući da sustav za dojavu požara mora biti prilagođen prostoru u koji se ugrađuje i cijena mu varira od 250 (za stambene kuće) do nekoliko stotina hiljada eura (npr. za industrijska postrojenja). Važno je znati da je moguće integrisati sistem za dojavu požara s protuprovalnim sistemom. Sve više domaćinstava ima instaliran plin ili koristi plinske boce za kuhanje i grijanje. Istjecanje plina je opasno radi njegove zapaljivosti a, ako je riječ o propan-butanu iz plinske boce, i ugljenog monoksida koji je produkt izgaranja (kamin, upaljen motor u garaži ili agregat u prostoriji koja se ne provjetrava) i koji je iste težine kao zrak pa ispunjava prostoriju od poda prema stropu, onda postoji i velika opasnost od trovanja ljudi. Osim sistema plinodojave postoje i samostalni uređaji za detekciju plina koji su i cijenom pristupačniji za stambene aplikacije. Ovakvi detektori najčešće su opremljeni svjetlosnom i zvučnom signalizacijom (bljeskalica i sirena) kojima dojavljuju opasnost prisutnima unutar prostora, a moguće ih je spojiti i na različite dojavljivače poput GSM ili telefonskih dojavljivača čime se informacija o alarmu prenosi na željeni telefonski broj.

Svako ulaganje u sistem za dojavu požara višestruko se vraća. Vrijeme otkrivanja požara direktno je povezano s brojem žrtava i ozlijeđenih te sa štetama koje mogu nastati. Ugradnjom sistema za dojavu požara štitimo živote i zdravlje ljudi te imovinu, ali ujedno štedimo i na policama osiguranja imovine.

0 0

Vaša sigurnost je naša briga

Kontaktirajte nas
logosHome.png