HTML

Pratite nas Virtualni prikaz

Email

info@flek.ba

KONTAKT ADMINISTRACIJA

035 360 760

OPERATIVNI CENTAR

035 247 350

Video Nadzor

Sistemi videonadzora prilagođeni su brojnim aplikacijama kojima treba zaštititi prostor, osobe i imovinu kao i nadzirati radne procese, kretanje posjetitelja, zaposlenika i drugih osoba. Tipične primjene  su u trgovačkim centrima, benzinskim pumpama, restoranima i hotelima, manjim financijskim institucijama (poslovnice banaka, štedionice, kladionice), malim i srednje velikim poslovnim objektima te stambenim i uredskim prostorima.

Važno je naglasiti da su sistemi, kao cjelina i sve pojedine komponente, potpuno usklađeni s normama i zahtjevima struke .

 

Sistemi digitalnog videonadzora imaju višestruku ulogu u zaštiti. Njihova prva funkcija je odvratiti potencijalnog počinitelja kaznenog djela kako bi odustao od svoje namjere u najranijoj fazi zbog toga što je objekt pod videonadzorom.

Slijedeća funkcija je detekcija kretanja osoba u štićenom prostoru radi detekcije neuobičajenih aktivnosti, npr. kretanje osoba prostorom izvan radnog vremena i sl. Za ispunjavanje ovih funkcija dovoljno je izabrati opremu standardnih karakteristika, no ukoliko se od sistema videonadzora očekuje i prepoznavanje poznatih osoba i/ili naknadna identifikacija počinitelja kaznenog djela tada je potrebno izabrati opremu s posebnim karakteristikama koje to omogućuju (npr. kamere vrlo visoke rezolucije za snimanje u dnevnim i noćnim uslovima). Za svaku je od ovih funkcija potrebno koristiti tačno određene komponente u sistemu koje će svojim tehničkim karakteristikama omogućiti njihovu realizaciju.

Tipičan sistem  videonadzora sastoji se od kamera, objektiva, monitora, uređaja za digitalno snimanje, obradu, pohranu i prijenos video signala te dodatne opreme i instalacija. Da bi se postigla određena funkcija sistema videonadzora sve komponente istog moraju biti tretirane certifikacijskim normama za određenu namjenu

 

Promjenjivo osvjet ljenje (WDR)

Kamere koje su usmjerene prema izvoru svjetla moraju imati WDR funkciju (Wide Dinamic Range – široki dinamički opseg) zbog kompenzacije jakog pozadinskog osvjetljenja. Ova funkcija sprječava da se uslijed visoke količine svjetla iz izvora usmjerenog prema kameri (npr. svjetla automobila ili pozadinska sunčeva svjetlost) ne zatamni prikaz ostalih elemenata na slici i tako spriječi zapažanje detalja poput brojeva na registarskim pločicama automobila. WDR tehnologija će sa čipa kamere uzeti dvije slike: jednu s dužom ekspozicijom za mračnije dijelove slike i jednu s kraćom ekspozicijom za svjetlije dijelove slike. Te dvije slike će spojiti u jednu i tako dati konačnu sliku na kojoj su vidljivi i mračni i svijetli dijelovi.

Identifikacija osobe

Identifikacija osobe podrazumijeva identificiranje nepoznate osobe na temelju videozapisa. Za ovu funkciju sistema videonadzora koristimo uzak ugao snimanja i kamere vrlo visoke rezolucije 2MP, 3MP, 4MP, 4K i multimegapikselne kamere 12MP i više.

Prepoznavanje osobe

Za prepoznavanje osobe koristimo identične kamere, a prepoznavanje podrazumijeva da od određenog broja poznatih ljudi možemo sa videozapisa pronaći počinitelja. Na primjer, poslovođa u maloprodaji sa ovakvog će zapisa prepoznati jednog od svojih zaposlenika.

Napredne funkcije (OSD selekcija )

Većina kamera ima mogućnost podešavanja parametara korištenjem prekidača na zadnjoj strani kamere, ali je mogućnost takvog podešavanja ograničena na najjednostavnije funkcije (uključi/isključi). OSD selektor ima  mogućnosti podešavanja, npr. zone detekcije kretanja, zone privatnosti i sl., programiranje koje se vrši na monitoru putem OSD izbornika. Ovo omogućava precizno podešavanje te instalateru značajno pojednostavljuje ugradnju. Kod nekih kamera funkciju je moguće ostvariti i daljinski preko RS-485 komunikacije i upravljačke tastature.

Slabo osvjet ljenje – prikaz u boji (Sens -up )

Sens-up je elektronička funkcija procesora kamere koja se uključuje pri niskom osvjetljenju. Kamera tada dužom ekspozicijom elektronički ‘’izvlači’’ više svjetla iz scene te tako povećava osjetljivost bez prelaza

u crno-bijeli mod rada.

Slabo osvjet ljenje – visokokva litetan c/b prikaz

(True D/N)

Dan/noć funkcija zasniva se na činjenici da ljudsko oko ne vidi IC spektar boja.

U uslovima kada ima dovoljno svjetla IC filter je aktivan i slika je prirodna, u boji.

Noću ili pri slabom osvjetljenju mehanički se uklanja IC filter i dobivamo crnobijelu

sliku veće osjetljivosti i rezolucije.

Slabo osvjet ljenje – standardan b/w prikaz (Easy D/N)

Easy D/N je elektronička funkcija digitalnog procesora kamere (DSP) koja elektronski uklanja boje iz signala jer crnobijela slika ima bolju razlučivost u lošim uslovima osvjetljenja. Pošto se kameri ne uklanja IR filter, ovakvu kameru ne možemo koristiti u kombinaciji sa IR reflektorima.

značajke kamera

Snimanje u mraku (IR LED)

Za snimanje u potpunom mraku koristimo IR LED (Infra Red Light Emitting Diode) diode koje emituju IR svjetlo. Ovakvo osvjetljenje je nevidljivo ljudskom oku, ali je većina kamera osjetljiva na njega. Najčešće se koriste bijele IR LED diode, a sve više su u upotrebi i crne IR LED diode koje daju do četiri puta više svjetla. Osim IR osvjetljenja ugrađenog u kamerama mogu se dodatno postaviti i IR reflektori. Njima se osvjetljava prostor do kojeg ne dopire osvjetljenje sa IR kamera. IR reflektori mogu se koristiti u kombinaciji sa kamerama koje imaju pomični IR filtar (ICR dan /noć kamere) i sa elektronskim dan/noć kamerama.

Kva liteta i pouzdanost (Sony CCD)

CCD čip vrlo je važan element kamere. Stoga kamere iz naše ponude koriste CCD element proizvođača Sony koji dominira svjetskim tržištem namećući standard kvalitete i pouzdanosti.

Antivandal

Antivandal kamere imaju kućišta otporna na udarce i mehanička oštećenja nastala s namjerom da se kamera ukloni ili oštećenjem onemogući njen rad. Koriste se u situacijama kada se trajnost sustava videonadzora ne bi mogla osigurati korištenjem standardnih kamera, a nivo otpornosti je do IK=10 ili udar predmetom težine 5kg sa visine od 4cm.

Osjet ljivost kamere (LUX)

Osjetljivost kamere predstavlja sposobnost kamere da kvalitetno prikaže sliku ovisno o nivou osvjetljenja. Izražava se u lux-ima. Slika prikazuje količinu lux-a u ovisnosti o izvoru osvjetljenja

Pokretne kamere (PTZ)

PTZ kamere imaju mogućnost motorizovanog daljinski nadziranog okretanja to jest mijenjanja kadra.

PTZ kamere su najčešće u dome kućištu no postoje i posebni PTZ sistemi koji po svim osima pokreću cijelo kućište klasične kamere. PTZ kamera se najčešće programira da slijedi određenu rutu mijenjajući kadar i kut pogleda. Isto tako može se programirati veći broj definiranih pozicija kadra kamere i ona se može programirati tako da automatski mijenja te definirane pozicije. Na taj način se sa jednom PTZ kamerom se može pokriti puno veći prostor.

Termalne kamere

Termalne kamere su odlične za detekciju objekata, ljudi i incidenata u potpunoj tami ili drugim teškim vizuelnim uslovima. Međutim, termalne kamere ne daju slike koje su dovoljno kvalitetne za identifikaciju i prepoznavanje. Zato se termalne i konvencionalne kamere savršeno dopunjuju i podržavaju u sistemima obezbjeđenja.

Termalnim kamerama nije potrebno nikakvo dodatno osvjetljenje – konvencionalno ili IR. I u poređenju sa konvencionalnim dan/noć (day/night) kamerama kojima je potrebno dodatno IC osveljenje, termalne kamere rade savršeno i u potpunom mraku.

 Oprema koju koristimo za sisteme videonadzora je podjeljena na dvije osnovne grupacije  I to :

  • Za složene sisteme sa visokim koeficijentom pouzdanosti I fleksibilnosti koristimo isključivo opremu iz programa Dahua Security Ultra serije  koja je i zasigurno jedan od tri prva branda u svijetu na području sigurnosnog video nadzora i u analognoj i u IP tehnologiji.
  • Za manje zahtjevne sisteme

koristimo opremu Dahua PRO ili Lite serije, ali sa palete proizvoda koja mora zadovoljiti predmetnu aplikaciju I tehnički minimum, bez obzira na komercijalne poteškoće.

Tehnologija, odnosno proizvođač opreme koju koristimo pored Dahua opreme za IP video sisteme je  AXIS COMMUNICATIONS-brand broj jedan u svijetu IP video nadzora u smislu inovativnosti i pouzdanosti u radu.

0 0

Vaša sigurnost je naša briga

Kontaktirajte nas
logosHome.png