HTML

Pratite nas Virtualni prikaz

Email

info@flek.ba

KONTAKT ADMINISTRACIJA

035 360 760

OPERATIVNI CENTAR

035 247 350

VISOKA SIGURNOST – SISTEMSKA INTEGRACIJA NAPREDNA RJEŠENJA

Za objekte koji su procjenjeni kao objekti od velikog rizika i potencijalnih mogućnosti da dođe do napada, pljačke, otuđenja, razbojništva i drugih izvanrednih događaja, pribjegava se integrisanju različitih sigurnosnih tehnologija, a iste imaju cilj da sinergijom i raznolikošću djelovanja maksimalno umanje mogućnost nanošenja bilo koje vrste štete na ljudima i imovini u predmetnom objektu.  

Na shematskom prikazu ispod je predstavljen primjer objekta gdje je izvršena integracija više disciplina po redosljedu kretanja potencijalnog uljeza od vanjske perimetrije do unutrašnjih prostorija istog:

VANJSKA ZAŠTITA

  1. IC AKTIVNE BARIJERE
  2. VANJSKI DETEKTORI POKRETA
  3. INTERFON SA VIDEO VERIFIKACIJOM
  4. KARTIČNA / BIOMETRIJSKA KONTROLA PRISTUPA
  5. ELEKTROMEHANIČKA BARIJERA –RAMPA
  6. SIGURNOSNI VIDEO NADZORNI SISTEM (VANJSKI)

UNUTRAŠNJA ZAŠTITA

  1. KONTROLA PRISTUPA (KARTIČNA/BIOMETRIJSKA) +ELEKTRIČNA  BRAVA
  2. ALARMNI SISTEM
  3. VATRODOJAVNI  SISTEM
  4. VIDEO NADZORNI SISTEM (UNUTRAŠNJI)

 

Ispod slike kratko objašnjenje djelovanja predstavljenog sistema sigurnosti.

Objašnjenje

Potencijalni uljez da bi došao u neku od unutrašnjih prostorija treba da pređe niz prepreka koje verificirani uposlenik regularno prolazi na sljedeći način.

Primiče se vanjskoj ogradi objekta gdje ga detektuju aktivne IC barijere, odnosno vanjski detektori pokreta i stvaraju predalarmno stanje, dolazi do elektromehaničke barijerie(električna ogradia ili rampa), prijavljuje se na video interfon ili kartično otvara istu, a cijelo vrijeme ga snima jedna ili više fiksnih ili pokretnih kamera integrisanih sa vanjskim detektorima pokreta koji definišu njegovu poziciju.  

Ulazi u objekat preko vrata sa električnom bravom uz kartičnu ili biometrijsku verifikaciju .

U unutrašnjosti objekta se verificira četveroznamenkastim „tajnim“ kodom da ne bi došlo do podizanja alarmnog stanja zbog kretanja i vibracija.  Nakon ulaska u unutrašnjost objekta se može kretati kroz prostorije zavisno od nivoa važnosti njegove kartice, odnosno otiska prsta, tj od prioriteta i dozvoljenosti ulaska u pojedine prostorije (dozvoljenost je prethodno definisana programiranjem sistema kontrole pristupa npr. zaposleniku je programiran i dozvoljen ulaz u 1. i 2.zonu koje čine prostorije 1,2,3 i 4, a u ostale nema pravo samostalnog ulaza jer u protivnom aktivira alarm).

Svo vrijeme boravka u unutrašnjosti sve njegove aktivnosti su popraćene sigurnosnim video nadzornim sistemom. Vatrodojavni sistem je aktivan 24 sata dnevno neovisno od aktivnosti i uključenosti svih nabrojanih sistema.

Kompletan sistem je telefonski, GSM i internetskom vezom povezan sa Dojavnim operativnim centrom gdje je smještena naoružana  intervencijska ekipa koja u najkraćem roku dolazi do objekta u slučaju povređivanja bilo kojeg od nabrojanih sistema tehničke zaštite.

0 0

Vaša sigurnost je naša briga

Kontaktirajte nas
logosHome.png