HTML

Pratite nas Virtualni prikaz

Email

info@flek.ba

KONTAKT ADMINISTRACIJA

035 360 760

OPERATIVNI CENTAR

035 247 350

KONTROLA PRISTUPA I EVIDENCIJA RADNOG VREMENA

Želite li nadzirati ulaz i prolaženje kroz poslovni objekt nužno je pomoću sistema kontrole pristupa i radnog vremena definisati kome je od uposlenih ili posjetitelja i kada dozvoljen ulaz. Informacije s vanjskih čitača ili tipkovnica moguće je integrisati u postojeći računarski sistem firme i koristiti ih za izračun radnog vremena, ispis izvještaja, obračun plata i sl.

Kontrola pristupa i evidencija radnog vremena tehnološki su podjeljene na dvije grupe i to:

  • Na kartičnoj bazi (bezkontaktne EM kartice 125kHz, Wiegand format)
    Na biometrijskoj bazi (otisak prsta, zjenica oka itd.)

Registracija se vrši tako da zaposlenici pri ulazu i izlazu iz firme približe svoju karticu čitaču na kontroleru ili prislone prst na biometrijski čitač. Ako je integrisana kontrola pristupa, automatski se preko releja pokreće električna brava koja otvara matična vrata. Ukoliko se žele registrovati posebni događaji (poslovni / privatni / izvanredni) predhodno treba pritisnuti funkcijsku tipku na kontroleru (npr. tipku 1 za poslovni izlaz, itd) a nakon toga približe svoju karticu čitaču ili prislone prst ako je biometrijski sistem u pitanju. Tekst prikazan na LCD ekranu kontrolera omogućuje trenutni pregled i provjeru ispravnosti registrovanih događaja. Registracija posebnih događaja (npr. povratak sa poslovnog izlaza) program prepozna automatski.
Zabilježeni podaci se prenose na računar, na kojem je aktiviran program za registraciju radnog vremena. Za prijenos podataka između kontrolera i računara koristi se komunikacijski pretvarač
(RS-485-USB), ugrađen u napojnu jedinicu, koja istodobno napaja kontroler za registraciju radnog vremena.

Podaci se na računar prenose čim se uspostavi veza između kontrolera i računara – stalno ili po potrebi. Ukoliko veza nije uspostavljena, podaci se spremaju u internu memoriju kontrolera. Sastavni dio kompleta je i program (preveden na naš jezik), koji omogućuje upis kartica, unos podataka o zaposlenima, kreiranje radnog vremena, pregled zabilježenih podataka, korekcija zapisa, priprema ispisa , unos i spremanje vremenskih stavki, itd.

Software-ski dio je sastavljen od web servera i korisničke aplikacije. Web server je instaliran na istom računaru, na koji je priključen kontroler za registraciju radnog vremena – sa kojega uzima registracijske događaje, obrađuje ih i sprema. U isto vrijeme služi i kao WEB server za korisničku aplikaciju. Za pregledavanje registracije radnog vremena potreban je samo WEB browser, kojeg treba usmjeriti prema adresi računala na kojem je server, i korisnička aplikacija će se pokrenuti. Korisnička aplikacija u glavnom prozoru prikazuje zadnje zabilježene događaje na kontroleru i korisniku daje mogućnost uređivanja podataka zaposlenih, uređivanje vremenskih stavki i spremanje promjena. Ulaze i izlaze zaposlenih pregledavamo i uređujemo u pregledniku događaja. U njemu vidimo sve registrovane događaje zaposlenika za vrijeme koje provedu na pauzi, privatne i poslovne izlaze …

U pregledniku imamo nadzor nad ispravljenim satima, prijenosom sati, prekovremenim satima, tekućim i potpunim saldom u obračunskom razdoblju…

Zaposlenima se može ograničiti max. prijenos sati u slijedeći obračunski period, a prijenos se može izvršiti i ručno. Mogu se kontrolisati i godišnji odmori kao i neiskorišteni godišnji odmori iz prošle godine. Vremenske stavke, po kojima zaposlenici dolaze na posao se uređuju i pregledavaju u pregledniku radnog vremena. Pri izradi nove vremenske stavke unosimo ime, vrijeme dolaska na posao (početak radnog vremena je fiksni ili klizni), vrijeme za pauzu i trajanje pauze, vrijeme odlaska s posla (fiksni ili klizni). Također se mogu urediti intervali u kojima se dozoljavaju privatni i poslovni izlasci, prekovremeni rad. Isto tako se može odrediti radna obveza zaposlenika za svaki dan.

Za registraciju radnog vremena nije potrebno posebno, namjenski računar – programska oprema se jednostavno instalira na jednom od postojećih računara s operativnim sistemom WIN XP, Vista, Windows 7,. Windows 8, Windows 8.1. ili Windows 10. Oprema koju instaliramo za kontrolu pristupa i evidenciju radnog vremena je Dahua, Kantech, Jantar i Paxton.

0 0

Vaša sigurnost je naša briga

Kontaktirajte nas
logosHome.png